• badge ranking 1a

  Thành viên mới

  0 - 49,999 Điểm
 • badge ranking 1b

  Thành viên đồng

  50,000 - 99,999 Điểm
 • badge ranking 1c

  Thành viên vàng

  100,000 - 999,999 Điểm
 • badge ranking 1d

  Thành viên kim cương

  1,000,000 - 9,999,999 Điểm
 • badge ranking 1e

  Thành viên Vip

  10,000,000 - 0 Điểm