• Đã đăng video

  Đã đăng video

  Số thành viên đã đạt: 10

  Level 1:
  • Đạt 500 điểm hành động "Được duyệt Đăng video"
 • Đăng ảnh nhiều

  Đăng ảnh nhiều

  Số thành viên đã đạt: 4

  Level 1:
  • Đạt 500 điểm hành động "Được duyệt Danh sách ảnh"
 • Đã tạo diễn đàn

  Đã tạo diễn đàn

  Số thành viên đã đạt: 1

  Level 1:
  • Đạt 500 điểm hành động "Tạo Diễn đàn"
 • Đã tạo chủ đề

  Đã tạo chủ đề

  Số thành viên đã đạt: 1

  Level 1:
  • Đạt 500 điểm hành động "Chủ đề mới"
 • Bầu chọn nhiều

  Bầu chọn nhiều

  Số thành viên đã đạt: 2

  Level 1:
  • Đạt 500 điểm hành động "Phiếu bầu"
 • Viết bài nhiều

  Viết bài nhiều

  Số thành viên đã đạt: 5

  Level 1:
  • Đạt 500 điểm hành động "Được duyệt Đăng bài viết"