Chontaduro Barcelona

Chontaduro Barcelona

Restaurants in Barcelona

Thông tin

Chontaduro is a new restaurant experience in Barcelona. A restaurant of latin flavors with emphasis on the tropical area of the Pacific coast. Where the mood is festive, the food is tasty and the vibe is welcoming.

Khoản giá

$
6
24

Người bán

Thống kê

53 Xem
1 Đánh giá
0 Yêu thích
Chia sẻ

Lĩnh vực

Xác nhận tin đăng

Đây có phải doanh nghiệp của bạn?

Hoàn thành "Đã xác nhận" là cách tốt nhất để quản lý vị trí tin đăng và bảo vệ doanh nghiệp của bạn.