Hula Poke Food

Hula Poke Food

Restaurante de Poke en Barcelona

Thông tin

Hula Poke is a restaurant in Barcelona that offers a new option for those poke lovers. We sell more than a bowl, it is a complete experience with Hawaiian soul. We select carefully the proteins, mainly fishes, we offer as long as the rest of the products so you can have the best experience.

Khoản giá

$
11
14

Người bán

Thống kê

41 Xem
1 Đánh giá
0 Yêu thích
Chia sẻ

Lĩnh vực

Xác nhận tin đăng

Đây có phải doanh nghiệp của bạn?

Hoàn thành "Đã xác nhận" là cách tốt nhất để quản lý vị trí tin đăng và bảo vệ doanh nghiệp của bạn.