La Vallee Village

La Vallee Village

Shopping outlet de créateurs près de Paris

Thông tin

Discover a unique shopping experience in an open-air setting at La Vallée Village near Paris, with more than 110 boutiques of world-renowned international fashion and lifestyle brands offering their previous seasons’ collections at reduced prices, all year round.

Khoản giá

$
10
20

Người bán

Thống kê

12 Xem
0 Đánh giá
0 Yêu thích
Chia sẻ

Lĩnh vực

Xác nhận tin đăng

Đây có phải doanh nghiệp của bạn?

Hoàn thành "Đã xác nhận" là cách tốt nhất để quản lý vị trí tin đăng và bảo vệ doanh nghiệp của bạn.